132
فایل در فروشگاه

92
مگابایت فایل

22
دانلود فایل از آزمون یاب

65
پژوهشگران آزمون یاب
استخراج مقاله از پایان نامه

آخرین فایل ها

تبلیغات

طراحی ربات حرفه ای تلگرام

آخرين پروتکل های روانشناسی

آرشيو اين بخش

نوع فايل : docx

خلاصه :

پروتکل هنر درمانی (نمایش، قصه، نقاشی) کودکان

جلسه اول:

اولین ملاقات کودک با درمانگر معمولا با استرس، اضطراب و نگرانی همراه است. برای اینکه کودک تحت فشار بیشتری قرار نگیرد و اتفاقا در فضایی امن و راحت احساس آرامش کند و علاقمند به ادامه ارتباط شده و درفرایند درمان همکاری لازم را نشان دهد، درمانگر ضمن معرفی خود و فضای درمانی به کودک اطمینان خاطر می دهد که در این فضا می تواند راحت بوده و حق انتخاب دارد، درمانگر کودک را آزاد گذاشته تا با مشاهده او پرداخته و شیوه کنار آمدن وی با شرایط جدید شناخته شود. پس درمانگر به صورت مستقیم با کودک ارتباط برقرار نمی کند بلکه به درخواست های کودک برای درگیری مستقیم توجه می کند، بنابراین هدف درمانگر در جلسه اول کاهش اضطراب و معرفی خود به عنوان مسئول اتاق درمان و ترغیب و ایجاد علاقه در کودک برای ادامه درمان و ملاقات مجرد است. که برای این هدف از روش های متفاوتی با توجه به علاقمندی و انتخاب کودک از جمله روش طراحی شکل که هم باعث کاهش اضطراب می شود و هم اینکه کودک را درگیر یک فعالیت لذت بخش و امن می کند، استفاده می شود.

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

جلسه اول:

در جلسه اول، اهداف و بررسی اجمالی، قوانین گروه، چارچوب مفهومی و منطق درمان مدیریت خشم ارائه می شود. بیشتر زمان این جلسه صرف ارائه ی اطلاعات مفهومی و بررسی این موضوع می شود که آیا اعضای گروه متوجه این اطلاعات شده اند یا خیر. سپس رهبر گروه به اعضای گروه تمرینات مقدماتی می دهد و به معرفی سنجش خشم می پردازد.

اهداف و بررسی اجمالی: هدف گروه مدیریت خشم شامل این موارد می باشد:یادگیری مدیریت خشم، متوقف نمودن خشونت یا تهدید به خشونت، ایجاد خودکنترلی بر روی افکار و اعمال و تأیید یا بازخورد گرفتن از دیگران

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

یکی  از درمان های شناختی، رفتار درمانی دیالکتیک  (DBT) است که در سال 1993 توسط مارشال لینهان به وجود آمد و به شیوه شناختی رفتاری عمل می کند. این درمان در ابتدا برای درمان اختلال شخصیت مرزی استفاده شد که اثر بخشی آن برای درمان این اختلال از سوی انجمن روانپزشکی امریکا هم مورد تایید قرار گرفته است(واگنر و همکاران، 2007).

در این درمان مجموعه ای از اصول بیان می شود که به شکلی موثر به دست اندرکاران حوزه های بالینی در پاسخ به رفتارهای چالش انگیز کمک می کند. DBT ، با 5 دسته راهبرد وسیع، که تمامی آنها شامل دست کم یک جفت خرده راهبرد دیالکتیکی است، شامل می شود (علیلو و شریفی، 1390):

  1. راهبردهای اعتبار بخشی

راهبردهای اعتبار بخشی و مساله گشایی در کنار راهبردهای دیالکتیکی، هسته مرکزی DBT و قلب درمان را تشکیل می دهند. راهبردهای اعتبار بخشی، واضح ترین راهبردهای پذیرش به حساب می آیند.اعتبار بخشی شامل سه گام می شود: 1)مشاهده و توصیف واکنش های هیجانی و شناختی، و همچنین الگوهای رفتاری بیمار؛ 2) تاکید بر موقعیت یا وضعیت دردناک بیمار؛3) پذیرش و ارتباط برقرار کردن همیشگی با بیمار، بدون توجه به اینکه عقلانیت در رفتارهای او وجود دارد یا خیر (علیلو و شریفی، 1390).

  1. راهبردهای مسئله گشایی

راهبردهای مساله گشایی که راهبردهای تغییر هم نامیده می شوند، راهبردهای اصلی تغییر در DBT به حساب می آیند و هدف آنها کمک به پرورش سبک حل مساله فعال و کارآمد است.در DBT فرایند مساله گشایی از دو مرحله تشکیل می شود: گام اول آن بر درک و پذیرش مشکل و گام دوم بر ایجاد و اجرای راه حل های جایگزین تمرکز می کند (علیلو و شریفی، 1390).

  1. راهبردهای دیالکتیکی

راهبردهای دیالکتیکی، در کل درمان نفوذ دارند. سه نوع راهبرد دیالکتیکی وجود دارد. اولی با این مساله کار می کند که درمانگر چگونه تعاملات را در درون رابطه درمانی ساختار می دهد. دومی در بر گیرنده آن است که درمانگر رفتارهای ماهرانه را چگونه تعریف می کند. و سومی تشگیل شده از راهبردهای ویژه ی معین که طی اجرای درمان مورد استفاده قار می گیرند (میلر و همکاران، 2007).

............

جلسه دوم:

آموزش دو دسته مهارت برای دست یابی به ذهن آگاهی ؛دسته اول مهارت های چه چیز (شامل مشاهده، توصیف و شرکت کردن)؛ و دسته دوم مهارت های چگونه (شامل موضع غیر قضاوتی، خود هشیاری فراگیر و کارآمد عمل کردن)

 
...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

14 جلسه درمانی + 6 جلسه طرح درمان افزایش عزت نفس + 6 جلسه طرح درمان کاهش پرخاشگری

جلسه سوم:

  • بازبيني تکاليف ارائه شده در جلسه قبل.
  • معرفي پرخاشگري به عنوان رفتاري بازداري نشده.
  • و عزت نفس به عنوان باوري منفي نسبت به خود ( شناسايي عقايد منفي و چالش با آن در مورد خودپنداره و خود ارزشمندي)، ترسيم نمودار فراشناختي آن.
  • تجزيه و تحليل مزايا و معايب پرخاشگري و عصبانيت.
  • ادامه چالش ورزي با باورهاي منفي درباره خود .
  • تکليف منزل: متوقف کردن رفتارهاي ناسزگارانه خاص، آگاهي افزايي و تقويت برنامه پردازشي جديد.
...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

جلسه اول: ایجاد رابطه درمانی، ایجاد هماهنگی در گروه، معرفی درمانگر و اعضای گروه، بحث در مورد مدل درمان، توضیح نقش اجتناب در نگهداری اضطراب اجتماعی

 

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

جلسه اول: برقراری رابطه درمانی،بستن قرار داد درمانی، آموزش روانی

جلسه دوم: بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها، کارآمدی به عنوان معیار سنجش، ایجاد ناامیدی خلاقانه

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

 

جلسه اول

هدف:

هدف از این جلسه معرفی درماندگی خلاق است. کشف اهداف و تلاشهای ناموفق و اینکه درمانجو به این بینش برسد که راهبردهای کنترل او در مقابله با افسردگی تا کنون ناکارآمد بوده است. درمانگر نیز به درک افسردگی از دیدگاه ACT )مانند همجوشی، راهبردهای کنترل عاطفی، فاصله از ارزشها( و ارائه آن می پردازد.

تمرینات حمایتی بالقوه:

کسب اهداف اساسی درمانجو

کسب و آشنایی با تلاش های گذشته درمانجو برای به انجام رساندن اهداف

استعاره گودال

معرفی سیستم ناکارآمدی گذشته

انتخاب گزینه و حرکت به سمت اینکه "کنترل به عنوان یک مشکل" است )اگر زمان اجازه دهد(

تکلیف:

ثبت تجربه های روزانه

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

EMDR درمانی پیچیده و تخصصی برای غلبه بر آثار ضربه عاطفی و تجارب ناراحت کننده آن است که نخستین بار در 1978 از سوی روان شناسی به نام فرانسین شاپیرو مطرح شد. او متوجه شده بود که نگرانی ها و استرس های وی با حرکت چشمانش به طرفین کاهش می یابد. دکتر شایپرو از EMDR برای مقابله با نشانه های ناخوشایندی مانند اضطراب، گناه، خشم، افسردگی، ترس، اختلالات خواب، و بازگشت به خاطرات بد ناشی از واقعه ای تکان دهنده در گذشته استفاده کرد. این شیوه مستلزم بازخوانی واقعه یا رویدادی استرس زا گذشته و برنامه ریزیی مجدد ذهن و جایگزینی باور های منفی با باورهای مثبت و آگاهانه ای است که خود فرد انتخاب می کند(شایپرور، 2001 و 2002).

...

ادامه مطلب...

تبلیغات

تبلیغات

آخرين پرسشنامه ها

آرشيو اين بخش

نوع فايل : docx

خلاصه :

از دیرباز آزمون های روانشناسی و خودشناسی فراوانی در بین مردم وجود داشته اند که انسان ها را به آشنایی هر چه بیشتر خود، برای رسیدن به بهترین ها یاری می رسانند. برخی از آموز های خودشناسی ریشه در تاریخ و ادیان سال های بسیار کهن برمی گردد که همین امر افراد را به انجام آن ها ترغیب می نماید. یکی از تست های خودشناسی بسیار قدیمی که طرفداران زیادی را به سوی خود جذب کرده است، آزمون کهن الگو ها نام دارد که بر اساس خدایان و خدابانوان ۱۵گانه ی اسطوره های یونانی انجام میگیرد. 

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، 2003)
این مقیاس شامل 26 ماده برای اندازه گیری شش مولفه مهربانی به خود (5 ماده) قضاوت نسبت خود (5 ماده)، اشتراک انسانی (4 ماده) در برابر انزوا (4 ماده) و ذهن آگاهی (4 ماده) در برابر همانندسازی افراطی (4 ماده) تدوین شده است. 
پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، 2011)

تعداد سوالات:   26 (فرم بلند) + 12 (فرم کوتاه)

 

 

 

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین (1972) برای ارزیابی میزان همدلی افراد  استفاده می شود. این مقیاس دارای 33 پرسش است که 17 پرسش آن بصورت مثبت و 16 پرسش دیگر به صورت معکوس طرح شده اند.

 

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

شوارتز بر اساس پیمایش ارزشی راکیچ زمینه یابی بررسی ارزشهای خود را ساخت. پرسشنامه شوارتز مشتمل بر 57 ارزش است که شامل 30 ارزش غایی و 27 ارزش ابزاری هستند. روایی این پرسشنامه در 52 کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.

 

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

پرسشنامه دارای44 سوال در مقیاس لیکرت است و نیازهای صمیمیت و ابعاد آن یعنی عاطفی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی و تفریحی و زمانی را مورد بررسی قرار می دهند. این پرسشنامه هریک از ابعاد به جز بعد معنوی که 6 سوال دارد، 5 سوال جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است و در یک طیف 10گزینه ای از 1( ابدا این نیاز در من وجود ندارد) تا 10 (این نیاز در من قوی است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 10 تعلق می گیرد و حداکثر نمره در این پرسش نامه برابر با440 است. 

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

پرسشنامه 370 سوالی mmpi

...

ادامه مطلب...

نوع فايل : docx

خلاصه :

این مقیاس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.دینر و دیگران (1985) مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) را برای همه گروه های سنی تهیه کردند. این مقیاس متشکل از 48 سوال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را منعکس می کرد و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل شده است.10 سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد در نهایت به 5 سوال کاهش یافت و به عنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت.

...

ادامه مطلب...

تبلیغات

تبلیغات